Regulamin sprzedaży projektów domów - O projektach - biuro projektowe Horyzont - Horyzont - Projekty domów

Zamów bezpłaty katalog projektów domów

Wyszukaj projekt domu

Liczba projektów: 0
 • Nazwa projektu
 • Pow. użytkowa
 • Typ domu
 • Typ dachu
 • Nachylenie dachu
 • Garaż
 • Min. szerokość działki
 • Wysokość budynku
 • Pow. zabudowy
 • Rodzaj zabudowy
 • Ilość pokoi z salonem
 • Ścianka kolankowa
 • Rodzaj kotłowni
 • Antresola
 • Wysokość okapu
 • Autor projektu
 • Podpiwniczenie
 • Możliwość łączenia w bliźniaka
 • Dwupokoleniowy
 • Wjazd od południa
 • Kominek zewnętrzny
 • Koszt stanu surowego
 • Koszt z wykończeniem
 • System gospodarczy

wyszukiwanie zaawansowane wyszukiwanie podstawowe

Karta Dużej Rodziny

Regulamin sprzedaży HORYZONT

 

1. Sklep internetowy HORYZONT, działający pod adresem WWW: www.horyzont.com (a także:
www.domnahoryzoncie.pl), prowadzony jest przez Horyzont Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Długosza
19B/18; NIP: 898-19-74-905, REGON: 932690948; Wysokość kapitału zakładowego: 51 000 zł; Sąd Rejonowy dla
m. Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS 000019611
2. Sklep internetowy HORYZONT, zwany dalej zamiennie Horyzont, prowadzi sprzedaż projektów domów
jednorodzinnych w formie publikacji zamieszczonych na witrynie WWW za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane w
sklepie internetowym Horyzont realizuje Horyzont Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Długosza 19B/18 za
pośrednictwem firmy kurierskiej.
3. Zawartość sklepu internetowego Horyzont nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie
zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia
składa ofertę kupna określonego projektu domu.
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym Horyzont są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i
zawierają podatek VAT. Ceny projektów zawierają koszt transportu projektu domu do odbiorcy końcowego.
6. Cena podana przy każdym projekcie domu jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep Horyzont
zastrzega sobie prawo do zmiany cen projektów domów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych
projektów domów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach
sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
7. Horyzont zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena projektu domu
będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.
8. Horyzont zastrzega sobie prawo do organizowania czasowych promocji niektórych projektów domów zawartych w
ofercie sklepu. Szczegóły promocji będą objaśniane w momencie jej przeprowadzania. Promocje nie łączą się z innymi promocjami oraz rabatami.
9. Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT oraz wymaganą przepisami dokumentację w tym pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy ( dotyczy konsumentów). Faktura VAT jest
wystawiana w momencie realizacji zamówienia i od tej chwili jest zawarta umowa handlowa.
10. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT. Dokonanie zmian jest
możliwe poprzez:
• kontakt telefoniczny: +48 71 782 50 80
• wysłanie listu pocztą elektroniczną e-mail na adres: biuro@horyzont.com
11. Konsument, który zawarł umowę kupna na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając
stosowne oświadczenie na piśmie (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1), w terminie 14 dni kalendarzowych.
Zwrotowi lub wymianie podlegają tylko i wyłącznie projekty gotowe. Projekty wykonane na specjalne zamówienie
(np. z indywidualnie wprowadzonymi zmianami) nie podlegają zwrotowi ani wymianie (podstawa: Ustawa z dnia 27
lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr
141,poz. 1176 z późn. zm.)

W przypadku odstąpienia umowa będzie uważana za niezawartą, a ewentualne wpłaty zostaną zwrócone na
wskazane konto bankowe.
2
12. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach
serwisu www.horyzont.com i przesłanie go do sklepu Horyzont. Poprawnie złożone zamówienie definiują
następujące kwestie:
• dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika
• co najmniej jedną pozycję określonego projektu domu wraz z ceną
• sposób płatności
Zamówienie można również złożyć telefonicznie pod numerem tel. +48 (071) 782 50 80 lub wysyłając fax z
zamówieniem pod numer tel. +48 (071) 782 50 85. Dodatkowo zamówienie można złożyć u jednego z
przedstawicieli handlowych na terenie całego kraju (lista dostępna na stronie www.horyzont.com). Projekt można
również zakupić i odebrać w salonie firmowym Horyzont przy ul. Długosza 19b/18 Wrocław od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do 17.00
13. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych w tym zwłaszcza numeru telefonu.
14. Sprzedawca w ciągu 24 godzin w dni robocze potwierdzi przyjęcie zamówienia ze strony internetowej telefonicznie
lub pocztą elektroniczną i uzgodni szczegóły dostawy.
15. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu
zamówienia dane były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się ze sklepem Horyzont leży po stronie
klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem
zamówienia.
16. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu i warunków dostawy
projektu domu oraz pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy

17. Należności za zamówione projekty domów regulowane są przy odbiorze – pobranie, w formie przedpłaty przelewem
bankowym lub za pośrednictwem systemu dotpay.pl
18. Należność w formie przedpłaty należy uregulować przelewem na konto Horyzont:
HORYZONT Sp z o.o.
Fortis Bank Polska S.A. o/Wrocław
nr rachunku: 57 1600 1156 0004 0606 3494 6001
19. W tytule polecenia przelewu należy podać nr zamówienia (otrzymywany po złożeniu zamówienia drogą mailową).
20. Dokonując płatności za pomocą systemu dotpay.pl należy zapoznać się z regulaminem serwisu
https://www.dotpay.pl/
21. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po weryfikacji odbiorcy lub w przypadku przedpłaty w momencie
wpływu środków na konto Horyzont.
22. Na czas dostarczenia zamówionego projektu domu składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostarczenia
przesyłki przez firmę kurierską. Klient ma prawo odebrać projekt domu osobiście w biurze handlowym Horyzont
mieszczącym się przy ul. Długosza 19b/18 we Wrocławiu.
23. Realizacja zamówienia następuje bezzwłocznie jeszcze tego samego dnia od momentu potwierdzenia zamówienia
lub daty zaksięgowania zapłaty na koncie Horyzont (w przypadku przedpłaty w formie przelewu).
3
24. W przypadku wydłużenia realizacji zamówienia klient zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
25. Zamówione projekty domów są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
26. Projekt domu wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.
27. Do czasu dostawy nie wlicza się dni wolnych od pracy, jak również dni, w których firma kurierska nie świadczy usług
przewozowych.
28. Typowy czas dostarczenia przesyłki wynosi od 2 do 3 dni roboczych. W szczególnych wypadkach (np. jeśli chodzi o
nowe projekty wprowadzane do oferty Horyzont lub projekty aktualizowane), termin dostarczenia przesyłki może być
dłuższy, o czym Horyzont ma obowiązek poinformować. Chwilą wykonania umowy sprzedaży przez sklep
internetowy Horyzont jest dzień przekazania przesyłki przez firmę kurierską.
29. Koszty dostawy zakupionego projektu pokrywa Sprzedawca. Jeśli zakup projektu wiąże się z zakupem materiałów
dodatkowych zmieniających gabaryty przesyłki i tym samym jej cenę - dodatkowym kosztem przesyłki może zostać
obarczony Kupujący, po uprzednim poinformowaniu przez Sprzedawcę. Koszty dostawy wymienianego projektu
pokrywa Sprzedawca w ramach opłaty manipulacyjnej.
30. Kupującemu przysługuje możliwość zwrotu zakupionego projektu na następujących warunkach:
a) Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyn, z pełnym zwrotem kosztów
projektu lub kosztorysu do projektu, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie14 dni kalendarzowych
od dnia wydania projektu.
b) Wysyłka zwracanego projektu odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej na koszt Kupującego.
c) Zwrot należnych kosztów – ceny projektu - dokonywany jest dopiero po otrzymaniu projektu przez Horyzont.
d) W przypadku zakupu projektu w systemie ratalnym projekt może być zwrócony także do 14 dni kalendarzowych z
uwzględnieniem zasad zwrotu opisanego w regulaminie sprzedaży ratalnej.
e) Zwracany projekt musi być w stanie nienaruszonym, czyli bez żadnych wpisów, pieczątek, skreśleń itp.
f) W przypadku zwrotu jednego z projektów, które zostały zakupione z rabatem przyznanym z racji zamówienia więcej
niż jednego projektu – wówczas zwracana kwota pieniędzy pomniejszana jest o całą wysokość rabatu przyznanego
z tytułu tego zamówienia. Rabaty wynikające z uczestnictwa w innych typów promocji Horyzont podlegają zwrotowi
wg zasad opisanych w regulaminach tych promocji.
g) Zwrot projektu może nastąpić tylko na podstawie ważnego dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury)
h) Zwrotowi nie podlegają projekty indywidualne i gotowe projekty zmieniane indywidualnie na życzenie Kupującego.
i) Projekty zakupione za pośrednictwem Przedstawicieli Horyzont należy zwracać bezpośrednio u Przedstawicieli
Horyzont.
31. Kupującemu przysługuje możliwość wymiany zakupionego projektu na następujących zasadach:
a) Istnieje możliwość tylko jednokrotnej wymiany projektu na inny z oferty Horyzont w ciągu 12 miesięcy od daty jego
zakupu. Warunkiem wymiany jest przesłanie kompletnego projektu (4 egzemplarze dla projektów zakupionych po
21 listopada 2003).
b) Wymiana projektu w ciągu 14 dni kalendarzowych traktowana jest jako zwrot (zasady zwrotów opisane powyżej),
nie podlega kosztom manipulacyjnym, a poniesiony koszt – cena zwracanego kompletnego i nienaruszonego (bez
4 wpisów, skreśleń i pieczątek) projektu – zaliczana jest na poczet nowego projektu wg aktualnego cennika Horyzont.
c) Po 14 dniach kalendarzowych od daty zakupu, w okresie 12 miesięcy wymiana kompletnego projektu (4
egzemplarze dla projektów zakupionych po 21 listopada 2003) na inny z oferty Horyzont wiąże się z opłatą
manipulacyjną równą 350 zł brutto.
d) Wartość nowego kompletnego projektu, na który poprzedni projekt jest wymieniany, wyliczana jest na podstawie
aktualnego cennika Horyzont.
e) Jeśli wystąpi różnica w cenie wymienianych projektów (np. wymiana projektu z tańszego na droższy), Kupujący
dopłaca różnicę wg aktualnego cennika Horyzont, przy czym za cenę projektu wymienianego przyjmuje się cenę,
za którą Klient kupił uprzednio projekt. Oznacza to, że rabat udzielony na zakup wymienianego projektu obniża
wartość kwoty zaliczanej na poczet zakupu nowego projektu.
f) W przypadku wymiany projektu z droższego na tańszy Horyzont nie zwraca różnicy w cenie.
g) Jeżeli wymieniany projekt jest niekompletny – na poczet pokrycia ceny nowego projektu (wg aktualnego cennika
Horyzont) zaliczana jest taka część ceny wymienianego projektu (za cenę projektu wymienianego przyjmuje się
cenę, za którą Klient kupił uprzednio projekt), jaka cześć projektu jest zwracana. (na przykład jeśli Klient zwraca 2
egzemplarze wcześniej zakupionego projektu to na poczet nowego projektu zaliczona zostaje połowa ceny
wymienianego projektu).
h) Wymiany projektów zakupionych za pośrednictwem Przedstawicieli Horyzont należy dokonywać u Przedstawicieli
Horyzont.
32. W przypadku zakupu kolejnego projektu z oferty Pracowni Horyzont istnieje możliwość otrzymania 20% rabatu na projekt. Dotyczy tylko klientów indywidualnych.
33. W przypadku wad, niekompletności projektu domu postępowanie reklamacyjne w przypadku sprzedaży
dokonywanej drogą elektroniczną odbywa się w sposób przewidziany dla sprzedaży tradycyjnej, niedokonywanej za
pośrednictwem witryny WWW.
34. W przypadku, jeżeli Klient nie otrzyma zamówionego projektu uprawniony jest do wniesienia reklamacji w terminie
14 dni od dnia, w którym miał otrzymać projekt, na poniższy adres e-mail biuro@horyzont.com ub telefonicznie
pod numerem (071) 782 50 80. Horyzont zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację złożoną przez Klienta w terminie 14
dni od dnia jej otrzymania.
5
35. W przypadku uszkodzenia, zagubienia projektu lub jego części, istnieje możliwość dokupienia dodatkowych
(1 lub więcej), oryginalnych egzemplarzy projektu – ich cena równa się wielokrotności (w zależności od liczby
zamawianych dodatkowych egzemplarzy) ¼ ceny wybranego całego projektu.
36. Ilość projektów domów oferowanych w ramach sklepu Horyzont jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
37. Oferta sklepu Horyzont jest ważna tylko na terenie Polski.
38. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.
39. Umowa sprzedaży projektów domów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
40. Wszystkie paczki wysyłane z zamówionymi projektami domów są ubezpieczone. W przypadku jakiegokolwiek
podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana - po stronie klienta leży obowiązek spisania protokołu
odbioru z kurierem. Niespisanie takiego protokołu skutkuje tym, iż kończy się odpowiedzialność Horyzont i spedytora
z tytułu uszkodzenia w transporcie lub częściowej kradzieży.
41. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez sklep Horyzont z Klientami umów o świadczenie
usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny
www.horyzont.com w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
42. Niniejszy Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 16.03.2015 r.


6
ZAŁĄCZNIK nr 1
WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ


.........................................., ................................ Miejscowość Data

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

…………………………………………………. Dane klienta (imię i nazwisko, adres, telefon)


HORYZONT Sp z o.o.
ul. Długosza 19B/18
51-162 Wrocław
NIP: 898-197-49-05
KRS 0000196113

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny


odstępuję od umowy zawartej dnia.......................................... w..........................................


Proszę o zwrot kwoty...................................zł (słownie:...................................................................................................)


Na rachunek bankowy.............................................................................................................................................


Zwracam w stanie niezmienionym projekt domu: ……………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………


Otrzymany dnia…………………………………………………………


Rozpatrzenie i zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu. Zwracany produkt musi być kompletny i nie może nosić
śladów użytkowania. Produkt należy zwrócić wraz z paragonem (kopią faktury VAT).

Wszelkie roszczenia względem Pracowni Horyzont mogą wysuwać jedynie osoby, które zakupiły projekt domu w Pracowni Horyzont
lub u autoryzowanego przedstawiciela handlowego pracowni i widnieją na fakturze VAT.

 


…………………………………………….. Czytelny podpis klienta